LA MANDRIA - TORINO 24-25 NOVEMBRE 2012- CSIcat_01_7_a